JUNE

6. 6. 2017
Sochy v ulicích – Brno Art Open 2017 Dichtung und Wahrheit

11 h
Tisková konference a komentovaná kurátorská prohlídka s Janou Vránovou (Margot Pilz), Tomášem Knoflíčkem a Liborem Novotným (Sochy v ulicích)

18.30 h
Zahájení přehlídky Sochy v ulicích Brno Art Open 2017 Dichtung und Wahrheit Bastl Instruments – živý ambientní set hraný na modulární syntezátory

Dům umění
vernisáže

7. 6. 2017, 17 h
Anti-Fascist Art

Přednáška Pavla Karouse bude zaměřena na umění aktivně vystupující proti fašismu, neonacismu, rasismu a xenofobii. Umělci se stavěli proti těmto negativním sociálním jevům vždy, když se ve společnosti objevily. Výklad se zabývá historií i současností umění angažovaného proti fašistickým a nacistickým ideologiím na slovenské a české scéně. Přednáška spojená s diskuzí se bude zabývat otázkou, jak má vypadat angažované vizuální umění zaměřené proti fašismu dnes, kdy rasistické a xenofobní tendence nabývají v zemích Visegrádu na intenzitě, a jestli může mít širší společenskou odezvu tak jako v minulosti.

FaVU, Údolní 53
budova U2,
místnost 324
přednáška

14. 6. 2017, 17 h
Sochy v ulicích – Brno Art Open 2017 Dichtung und Wahrheit

Komentovaná prohlídka s kurátory Tomášem Knoflíčkem a Liborem Novotným. Setkáme se před Domem umění.

14. 6. 2017, 15–19 h
Barbora Zentková, Julia Gryboś No Disc

Pro Julii Gryboś a Barboru Zentkovou splývá pojem „socha“ s událostí jakožto významným poznamenáním „tady a teď“. V jedné z budov v centru města, která zůstává dlouhodobě nevyužívaná, organizují jednorázovou zvukovou událost, kterou pojímají jako iniciační gesto směřující k ozdravení lokality.

Dům na Kobližné ulici 461/22
zvuková událost

15. 6. 2017, 17 h
Vetřelci a volavky v Brně

Komentovaná prohlídka vybraných výtvarných objektů z 60., 70. a 80. let dvacátého století ve veřejném prostoru centra Brna s Pavlem Karousem, autorem projektu „Vetřelci a volavky“. Objevte v houbařském tempu typické i nadčasové monumentální realizace z doby reálného socialismu.

Setkáme se u Domu umění, plánovaná délka procházky cca 3,5 h.

24. 6. 2017, 10.30–19 h
Tarnovski, Zahálková: Přeslechy

Terénní zvuková dílna o akustice a prožitku místa, sochách a (post)pravdě. Socha ve veřejném prostoru není solitér. Komunikuje se svým okolím a okolí komunikuje s ní. Jak objekty v ulicích dotváří lokality, kam jsou zasazeny? Mění jejich význam, či ho doplňují? Lze replikovat akustickou situaci jedné sochy u jiného objektu? Dílna o naslouchání místu, dílna jako experiment hledání vztahu sochy, místa a městské akustiky, tichá pošta mezi sochami. Workshop je vhodný pro kohokoli se zájmem vnímat svoje okolí nejenom očima. Maximální počet účastníků je 10. Přihlášky prosíme do 18. 6. 2017 na sarka@offcity.cz.

Dům umění
zvukový workshop
vstupné 40/20 Kč

25. 6. 2017, 15–17 h
Na šipkovanou – Je to jenom jako

Připravili jsme pro vás klasickou dětskou hru „Na šipkovanou“ (někdy se jí říká Na stopovanou nebo ještě jinak), která vás provede po Sochách v ulicích a prostřednictvím nejrůznějších úkolů vtáhne vás i kolemjdoucí do dětských her. Hra na nakupování. Hra na igelitové pytlíky vlající ve větru. Hra na domy jako zvláštní bytosti. Vzkazy pro místo. Hra na dospělé a hra na děti. Kde končí hra a začíná každodenní skutečnost města? Hra pro rodiče s dětmi i pro hravé dospělé bez dětí.

Setkáme se před Domem umění.
městská hra

28. 6. 2017
Divadlo Feste

Původní performance Divadla Feste, která vzniká přímo pro Sochy v ulicích. Pro aktuální informace sledujte web a facebook Domu umění.

JULY

26. 7. 2017, 9–16 h
Na šipkovanou – Je to jenom jako

Celodenní akce pro děti ve věku 8–12 let. Klasickou hru „Na šipkovanou“, která provede děti po Sochách v ulicích, doplníme o další zejména psychogeografické hry. Kdyby bylo Brno zvíře, jaké by to bylo? A věc? Kam byste vzali na procházku nevidomého člověka? Napište vzkaz pro vaše oblíbené/neoblíbené místo. Jak by se Brno mohlo jmenovat jinak? Co by v Brně mělo být a není? Pocitové mapy. Příběhy míst, lidí a věcí v nich. Max. počet 10 dětí. Přihlášky prosíme do 21. 7. 2017 na sedlackova@dum-umeni.cz.

Dům umění
městská hra pro děti
vstupné 20 Kč

27. 7. 2017, 17 h
Sochy v ulicích – Brno Art Open 2017 Dichtung und Wahrheit

Komentovaná prohlídka s lektorkou Domu umění. Setkáme se před Domem umění.


AUGUST

23. 8. 2017, 17 h
Sochy v ulicích – Brno Art Open 2017 Dichtung und Wahrheit

Komentovaná prohlídka s kurátory Tomášem Knoflíčkem a Liborem Novotným.

Setkáme se před Domem umění.

23. 8. 2017, 19. 30 h
Jiří Žák: Rozštěpený epistemolog

„Důležité je jen to, co ti připadá skutečné. Máš právo využívat objektivní význam pro své vlastní účely.“ Videoesej umělce Jiřího Žáka se zabývá významem „pravdy“, respektive „post-pravdy“ v současném informačním smogu a mediální manipulaci. Z pozice konzumenta současné informační exploze, akcelerované sociálními sítěmi a silně rozmlženou funkcí gatekeeperů, je stále těžší nalézt pevnou půdu pod nohama. Zatímco v minulosti se pátralo po možnostech poznání pravdy rozumem či smysly, dnes stojíme před problémem odcizení procesů vnímání. Smysly ztrácejí relevanci, rozum je zahlcen.

Dům umění,
Galerie Jaroslava Krále
filmová projekce
vstupné 20 Kč (středa)

26. 8. 2017, 14–16 h
Na šipkovanou – Je to jenom jako

Připravili jsme pro vás klasickou dětskou hru „Na šipkovanou“ (někdy se jí říká Na stopovanou nebo Hon na lišku apod.), která vás provede po Sochách v ulicích. Hra pro rodiče s dětmi i pro hravé dospělé bez dětí.

Setkáme se v Domě umění - nemusíte přijít včas, protože skupinky budou vyrážet na trasu postupně, ale doporučujeme nejpozději začít v 15:00.

Hra je určena dětem s dospělým doprovodem, za děti bez doprovodu neneseme zodpovědnost.

Setkáme se před Domem umění.
městská hra

27. 8. 2017
Divadlo Feste

Původní performance Divadla Feste, která vzniká přímo pro Sochy v ulicích. Pro aktuální informace sledujte web a facebook Domu umění.

30. 8. 2017, 18 h
HANDA GOTE research & development: Safírová hlava

Loutková psychedelie pro malé i velké diváky. Rekonstrukce divadelního představení z roku 1996, které se stalo legendou, o níž mnozí slyšeli, ale kterou nikdo neviděl. Připravili: Kopřiva, Procházka, Kropáček, Smolík. Performeři: Pavel Kopřiva, Tomáš Procházka, Leoš Kropáček. Délka 50 min.

Dům pánů z Kunštátu
divadlo
vstupné 20 Kč (středa)

OCTOBER

12. 10. 2017, 17 h
Sochy v ulicích – Brno Art Open vaším pohledem

Veřejná diskuse reflektující minulost i budoucnost přehlídky Sochy v ulicích – Brno Art Open, potažmo umění ve veřejném prostoru Brna obecně. Diskutovat s vámi bude náměstek primátora Matěj Hollan, kurátoři letošní přehlídky i předchozích ročníků a ředitelka Domu umění Terezie Petišková. Diskusi bude moderovat Anežka Bartlová. Přijďte vyjádřit svůj názor!

Dům umění
diskuse

Podkladem pro diskuzi budou reakce a názory získané prostřednictvím ankety. Svůj pohled na přehlídku Brno Art Open můžete vyjádřit vyplněním online formuláře zde nebo písemně na pokladnách v Domě umění či Domě pánů z Kunštátu.

Zájemci o skupinovou komentovanou prohlídku prosím pište na email edukace@dum-umeni.cz