Brno Art Open 2017

Sochy v ulicích
Dichtung und Wahrheit
Veřejná prostranství města Brna

23 × 39 mm
139 stran

Kurátoři: Tomáš Knoflíček & Libor Novotný
Grafický design: Anymade Studio
Produkce: Jitka Pernesová, Zdeněk Hamža
Texty: Tomáš Knoflíček
Překlad a jazyková spolupráce: Kateřina Tlachová
Tisk: Tiskárna Helbich, a. s.
Náklad: 400 ks

Vydal Dům umění města Brna, příspěvková organizace,
Malinovského nám. 2, 602 00 Brno

2017 © Dům umění města Brna