Tomáš Hlavina

*1966 Děčín, žije a pracuje v Praze 
www.hlavina.info 

Setkání
Park za Domem umění
49.19671, 16.61475
kov, pryž 

Ukázat na mapě →

Obraz byl vždy otevřen volnosti interpretace, což mu přinejmenším od chvíle, kdy došlo k proměně komunikačních struktur v důsledku prosazení knihtisku, vyneslo statut nespolehlivé, subjektivní výpovědi. Hlavinův objekt v podobě gigantické knihy odkazuje na koncept otevřeného díla a akcentuje subjektivitu i jedinečnost jeho čtení. Stránky knihy neobsahují žádnou sémiotickou informaci, naznačeny jsou pouze řádky jako slepé reliéfní pásky, s nimiž lze volně manipulovat a neviditelný text dle libosti přeskupovat. V přeneseném slova smyslu je to tedy čtenář, kdo naplňuje obsah a je také tím, kdo je sám knihou čten.