Helmut Smits

*1974 Roosendaal, žije a pracuje v Rotterdamu 
www.helmutsmits.nl

Shromažďování času
Malinovského náměstí
49.19551, 16.61381
interaktivní instalace, digitální displej 
10.–11. 6. od 12:00 do 12:00 h, 
další dny nepravidelně

Ukázat na mapě →


Helmut Smits umístil na jedno z frekventovaných náměstí hodiny, za jejichž „správný“ chod však nezodpovídá provozovatel, nýbrž kolemjdoucí, kteří jsou dobrovolníky vyzýváni k tomu, aby čas na displeji hodin srovnali se svým. Protože hodiny neukazují kontinuální čas, tento údaj se na displeji zafixuje a zůstane na něm až do doby, než bude skokově aktualizován někým dalším. Čím více interakcí proběhne, tím přesněji budou Smitsovy hodiny čas odměřovat. V okamžiku, kdy aktivita kolemjdoucích ustrne, však nastává metafyzické bezčasí poukazující na jednu ze základních premis klasické fyziky – čas je iluze.