13.6.2019
Cyklus MIMO BRNO – Praha: NONUMENT!

13. – 14. 6. 2019

NONUMENT! Mezinárodní sympozium věnované skrytým, opuštěným a zapomenutým monumentům 20. století

CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Praha 2, areál Emauzského kláštera

 

V rámci diskusního panelu Infrastruktura a ideologiebude představena geneze mezinárodního bienále současného umění Sochy v ulicích – Brno Art Open od jeho založení v roce 2008 (13. 6. 2019); účastníci workshopu Jsem závislý objekt!(14. 6. 2019) vedeného Katarínou Hládekovou a Markétou Žáčkovou se pokusí najít řešení, jak naložit s „ohroženým a nechtěným“ objektem sochařky Sylvy Lacinové vytvořeným pro budovu někdejších Sdružených výzkumných ústavů v Brně (nyní sídlo Fakulty informatiky Masarykovy univerzity). Bližší informace k akci jsou publikovány na webu CCEA MOBA a CAMP: http://cceamoba.cz/nonument/http://praha.camp/.