Laura Aldridge

FYZICKÁ KULTURA: Zvyšte své vibrace a držte se tam, kde to bude k něčemu dobré 

Velkoformátový tisk

Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 533/6

Ukázat na mapě →

 

Skotská umělkyně Laura Aldridge operuje s širokým mediálním rejstříkem od fotografie přes textil až po keramiku a sklo, které kolážovitým způsobem začleňuje do sochařské, mnohdy monumentální praxe. Své instalace často staví na vztahu protikladů, jakými jsou subjekt – objekt, zobrazení – prezentace, fyzická zkušenost s materiálem – virtualita současných masových reprodukčních technik. Její instalace je umístěna na budově tzv. Bílého domu na Žerotínově náměstí, který byl postaven v polovině sedmdesátých let podle projektu brněnského architekta a nositele corbusierovské tradice Miroslava Spurného a architekta Františka Jakubce jako sídlo Městského výboru Komunistické strany Československa. Budova se v nedávné době stala předmětem spekulací a mluvilo se i o její demolici. Od roku 1989 slouží částečně kulturním účelům a částečně účelům zdravotnickým.

Laura Aldridge se rozhodla pro toto historicky exponované místo (v devatenáctém století zde mimo jiné stálo první stálé české divadlo v Brně), aby upozornila na jeho důležitost ve struktuře města a aby zdůraznila kvality Spurného realizace, která bohužel chátrá a jejíž budoucnost je nejasná. Autorčin výběr tak rezonuje s východiskem Brno Art Open, jímž je příběh odstranění plastiky Sylvy Lacinové z budovy někdejších Sdružených výzkumných ústavů při rekonstrukci v roce 2012. Využila při tom lapidární formy: corbusierovské konvexní zakřivení fasády Bílého domu obalila do textilie se vzorem leopardí kůže, která pracuje s jazykem vizuálního smogu „městské džungle“, ale v druhém plánu také s tématem „ohroženého druhu“ – volně žijících šelem, které se ocitají na pokraji vyhynutí v důsledku komodifikace na asijských trzích. Do skupiny ohrožených druhů patří i Bílý dům a obecně pak i architektura a umění období socialismu, jak vyplývá z mnoha nedávných kauz, které vzbudily pobouření veřejnosti, ale na něž odpovědné instituce ani legislativa dosud nedokázaly adekvátně reagovat.