Cezary Poniatowski

Vacation 

Kombinová technika

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Botanická 554/68a

Ukázat na mapě →

 

V díle znázorňujícím dvojici výrazně geometricky stylizovaných lidských figur jsou snad nejvíc ze všech prezentovaných realizací přítomny přímé odkazy ke klasickému sochařství. Formální řešení instalace jako by na první pohled naplňovalo očekávání společnosti po jasně definovaných funkcích umění ve veřejném prostoru, tedy po funkci dekorativní či „zušlechťující“. Uměleckou artikulaci Poniatowského sousoší však nelze chápat jako poplatnou „většinovému vkusu“. S konzervativními motivy totiž operuje se stejným zájmem a nadšením jako s prvky „nízké“ kultury, současnými emo a gothic tendencemi i mainstreamem. Fakt, že je dílo vytvořeno z drceného kancelářského papíru určeného k recyklaci, vypovídá nejen o dávném rozpadu tradičních uměleckých konvencí, ale i o informačním a materiálním přetlaku, jenž je typickým symptomem současnosti. Prostřednictvím citlivě zvolených protikladů mezi monumentalitou figur a efemérností zvoleného média autor poukazuje na celospolečenskou neurózu.

Sochařka Sylva Lacinová, k jejímuž odkazu se přehlídka vztahuje, byla typem autorky vytvářející v souladu se zadavatelskými mechanismy uměleckého provozu období socialismu zejména „neproblematickou“ sochařskou výzdobu atraktivizující architekturu a veřejný prostor. Podoba a situování díla Cezaryho Poniatowského do předpolí Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, kde byla na fasádě budovy někdejších Sdružených výzkumných ústavů původně umístěna její plastika, mají tedy jasnou souvislost: autor instalaci koncipuje jako kritický komentář ke „skutečnému příběhu odstranění díla během rekonstrukce v roce 2012“. Bloky zničených dokumentů, z kterých jsou obě „mumifikovaná dvojčata“ vyrobena, mají zároveň apelovat na svědomí osob zainteresovaných do procesů spojených s osudem Lacinové díla a v širším smyslu jsou – s ohledem na svou dočasnost – i připomínkou konečnosti lidské existence. Instalace se nikoli náhodou jmenuje Vacation, postavy však neodpočívají před školou na slunci, aby vystoupily ze svých každodenních povinností, ale spíše opouštějí vlastní těla. Umístění před významnou vzdělávací institucí tak získává další rozměr: informatika je esenciálním oborem dneška, ale informací už bylo dost.