Kate V Robertson

Obnovení 

Kombinová technika 

Park Moravké náměstí

Ukázat na mapě →

 

Pro tvorbu skotské umělkyně Kate V Robertson je příznačný zájem o fyzické vlastnosti, estetické možnosti a sociální konotace materiálů, které volí se zvláštní citlivostí. Nejenže je ukazuje v syrové podobě, ale odhaluje také jejich symbolickou esenci. Pokud vystaví „kousek látky“, divák v její interpretaci neuvažuje pouze „o tomto konkrétním hadříku“, ale o textilu obecně. Stejným způsobem pak autorka přemýšlí i o papíru, betonu, kameni či sklu. Přestože své subtilní – a současně monumentální – instalace staví doslova kousek po kousku, médium sochy paradoxně spíš dekonstruuje. 

Realizaci pro Brno Art Open umělkyně koncipuje v návaznosti na svou předchozí tvorbu. Betonová dlažba je ručně odlévána z použitých plastových obalů na potraviny, čímž tento odpad získává nečekané druhotné využití. (Mimochodem nečekané tak úplně není: s podobným nápadem se setkáváme i na zahradách některých českých domácích kutilů.) Uvedenou techniku autorka dosud představovala pouze v galerijních instalacích. V Brně ji tedy poprvé přesouvá do exteriéru a klade do přímé konfrontace s nároky na funkčnost vystavěného prostředí. Nerovný povrch dláždění by měl chodce vytrhnout z automatizovaného pohybu po městě a upozornit jej na otázky spojené s kvalitou veřejného prostoru, ale i s odpovědností vůči životnímu prostředí. Dílo však na druhé straně až nebezpečně zapadá do rozvrácené infrastruktury současného Brna: dlažba je stejně zranitelná jako lidé, kteří po ní kráčí. Myšlenka křehkosti a nestability je pro autorku nedílnou součástí každé umělecké práce, v Brně roku 2019 se ovšem stává nečekaně trefným komentářem lokální situace.

Instalace Kate V Robertson je navíc umístěna v prostoru Moravského náměstí, kde opakovaně docházelo ke vztyčování a odstraňování ideologicky zatížených uměleckých děl i staveb. Není náhodou, že autorka do této problematické zóny zasahuje dílem, které mimo jiné reflektuje i současnou spotřební kulturu a nebývalý rozmach environmentálně zaměřených iniciativ.